קומוניקט

הודעה לתקשורת- ידיעה מטעם גוף רשמי המועברת לכתבים ונמסרת לידיעת הציבור באמצעות כלי התקשורת.

גלילה לראש העמוד