לשנות את דרכי התעמולה צריך, אין ספק, אבל לא כדאי לחשוב גם על העתיד?

בימים אלו דנה וועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת באישור תקנות לדרכי תעמולה, כפי שהציעה הועדה הציבורית בראשות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש.

המטרה – התאמת החוק לימינו אנו. 
הביצוע – אומנם הכרחי, אבל בוודאי שלא מספיק.

הוועדה מציעה לקבוע "סעיף מטרה" שיכלול את עקרונות היסוד של דיני תעמולת הבחירות: הגינות, שקיפות, חופש ביטוי, שוויון הזדמנויות בין המתמודדים וכבוד האדם. לשם כך היא מציעה, בין היתר, את ביטול האיסור על תעמולת בחירות ברדיו ובטלוויזיה ב-60 הימים שלפני יום הבחירות, מה שמתקיים כבר ממילא. וכן במקביל להטיל על הערוצים השונים את החובה להקפיד בתקופת הבחירות על מתן ביטוי הוגן, שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הבאות לידי ביטוי בבחירות.
לפי הוועדה יש גם לקבוע במפורש בחוק כי תעמולה גזענית במהותה או המסיתה לאלימות אסורה מעיקרה.

בנוסף – הוועדה גם ממליצה לבטל את תשדירי התעמולה ברדיו ובטלוויזיה הנהוגים כיום, ובמקומם להקצות לכל רשימת מועמדים מספר דקות קבוע להציג את מסריה לציבור, ברדיו ובטלוויזיה, ובמקביל, מציעה לאפשר למפלגות לרכוש "פרסומות בחירות" בטלוויזיה וברדיו, במגבלות שונות.

 

עוד אלמנט חשוב בהצעת הועדה הוא סיום ימי העמותות השונות והגופים החוץ פרלמנטרים: הועדה מציעה להחיל את עקרון השקיפות גם על מודעות בחירות מטעם גופים חוץ-מפלגתיים, וחוץ מזה – הועדה גם מתייחסת לאינטרנט ומציעה שורה של איסורים והגבלות גם שם, לדוגמא – חובת שקיפות, איסור על תעמולה ביום הבחירות ועוד. מדובר בסעיף שיהיה בעייני מורכב מאוד… ויכול לשמש את הצד שכנגד ליצירת נזק….

 

מה עוד? הוועדה ממליצה לבטל את ההסדר לפיו כל הפרה של חוק דרכי תעמולה היא עבירה שבצידה סנקציה פלילית ולהותיר בחוק איסורים פליליים בודדים בלבד.

במקום זאת, מרבית האיסורים וההפרות יאכפו באמצעות קנסות וצווי מניעה (לשמחתם של עורכי הדין). 
הוועדה גם מציעה לבטל הסדרים ארכאיים ובהם איסור השימוש בכלי שיט ובכלי טיס, איסור על נשיאת לפידים ועוד.

 

אין ספק שמדובר בהחלטות חשובות משמעותיות, אבל בינתיים הן בעיקר ייתנו תוקף חוקי למצב הקיים כיום.
באחד הדיונים האחרונים בנושא בוועדה אמרה השופטת בדימוס בייניש כי "אנחנו מתכנסים בוועדת החוקה להציג המלצותינו לתיקון החוק אבל זה כבר קרה בעבר ב-2018. מאז עברנו 4 מערכות בחירות ואין שום התאמה בין המצב החוקי הקיים היום בתעמולת הבחירות למציאות בה אנו חיים".
השופטת צודקת, אבל צריך גם לזכור- לא רק שעברו חמש שנים מאז המלצות הועדה, הרי שגם בקצב ההתפתחות הכללי והטכנולוגי בפרט, אולי כדאי גם לחשוב מעבר.  אם כבר יש וועדה והיא דנה בנושא החשוב הזה, כדאי שהיא תצפה גם פני עתיד ותבחן מה יהיו ההתפתחויות הטכנולוגיות, וכך תצליח, אולי הפעם, לסגור את השער לפני שעוד סוסים יברחו מהאורווה.

גלילה לראש העמוד