לוביסט

העוסק בלובינג. לרוב נשכר על ידי הקבוצה הרוצה בקידום מטרותיה בכנסת, אך ניתן למצוא גם לוביסטים הפועלים בהתנדבות בעבור מטרה הומאנית או מטעמים אידיאולוגיים. "חוק הלוביסטים", שנכנס לתקפו בשנת 2008 קובע כי לוביסטים יוכלו לפעול רק לאחר קבלת רישוי מטעם יו"ר הכנסת, בכפוף לנשיאת תג זיהוי ייחוד ותוך הקפדה על עמידה בתקנון הכנסת. רשימת הלוביסטים בעלי היתר לפעול כשדלנים מפורסמים באתר האינטרנט של כנסת ישראל.

גלילה לראש העמוד