הלוביסט – השליח שלך בפני קובעי המדיניות

במשך שנים ההחלטות במסדרונות הכנסת התבססו על החלטות של חברי הכנסת ב"ייעוץ" של חברי המפלגה. מי שהיה מעוניין להשפיע על מקבלי ההחלטות, היה צריך להיות "חבר מפלגה". כל השאר, ויהיו צרכיהם חשובים וטובים ככל שיהיו, נתקלו בגדרות הגבוהות.

פניות בכתב, גם החשובות ביותר, מצאו את עצמן בפח או במגרסה, פעמים רבות מבלי שכלל נקראו. פניות בע"פ הוצגו בצורה לא נכונה ונאמרו (אך לא תמיד נשמעו) ולכן החלטות רבות התקבלו מבלי שמי שיפגע מהן יזכה להשמיע את טיעוניו בפני מקבלי ההחלטות.
כתוצאה מכך הלך וגבר הצורך באנשי מקצוע שיהיו שופר לקולם של אלה שאינם חברי מפלגה.

בדומה למדינות אחרות בעולם החלו הלוביסטים המקצועיים לפעול. תרומתם נראתה מייד. בתחילה היו לוביסטים לארגונים כלכליים גדולים. בהדרגה הלכה וגדלה המודעות למקצוע ה"לוביסט" וכיום ארגונים וגופים שונים נעזרים באיש מקצוע המסייע להם להציג את עמדותיהם בפני מקבלי ההחלטות.

תפקיד הלוביסט הוא להיות פרקליטו של לקוחו (גוף, מוסד, או ציבור מסוים), בפני מקבלי ההחלטות – בדרך כלל לפני קבלת ההחלטות ובמקרים אחרים וקשים, אחרי ההחלטה בכדי לשנות את רוע הגזרה.

במסגרת זו משמשים הלוביסטים כ"פה" עבור אלה שבכוחות עצמם, ללא הכרות המערכות הציבוריות ודרכי הפעולה – לא היו זוכים לכך שקולם ישמע ושדעתם תילקח בחשבון.

הלוביסטים מנתחים את הזירה: חולשות, חוזקות, פרטים אישיים של חבר הכנסת ומידע גלוי יותר ופחות תוך מטרה אחת: למצוא את נקודות ההשקה שבין מטרותיו של חבר הכנסת ובין מטרתו של הלקוח. התוחלת היא לייצג את לקוחותינו מול הרשות המחוקקת והרשויות המבצעות, בדיוק כפי שעורך-דין מייצג את מרשו בפני הרשות השופטת.

לוביסט טוב צריך להיות בעל תכונות רבות: בעל יושר אישי (מעבר לתקנות הכנסת בנושא, שהרי לא ניתן לשקר לאורך זמן והלוביסט עובד מול קבוצה מצומצמת של מקבלי החלטות) סבלנות רבה, איש

מודיעין בנשמתו, בעל יכולת משא ומתן וכושר שכנוע, אסטרטג, טקטיקן, ופסיכולוג.

מהלוביסט נדרשת הבנה בתחום המשפט (גם אם איננו משפטן הוא חייב להבין בתחום ולדעת להיעזר במשפטנים), ידע ובקיאות בהליכים ונהלי הכנסת, יכולת ניתוח מחקרית (סקרים, דו"חות, סטטיסטיקה), כושר עיבוד אינפורמציה, תגובה מהירה ויכולת לתרגם מידע רלבנטי לטובת הלקוח בזמן אמת.

הלוביסט משמש למעשה כעורך-דין המייצג את אותם גופים, אשר אינם מוצאים את ידיהם ורגליהם בסבך החקיקה ובית-המחוקקים, ומייצג את האינטרסים שלהם מול מקבלי ההחלטות.

בעבודה בכנסת השימוש בלוביסט לא מקצועי עלול לעלות הרבה, תיקון תקלות שעשה "חאפר" או חובבן עלול לגרום לך חסכון כספי היום שיעלה לך כסף רב בעתיד. למען הצלחה העזר בכלים המקצועיים הנכונים.

גלילה לראש העמוד