אסטרטגיית יחסי ציבור

קביעת יעדים ומטרות והגדרת הדרכים למימושם. אסטרטגיית יחסי ציבור מתייחסת ליעדים ומטרות הלקוח בתחום התקשורת. מה שואף הלקוח להשיג באמצעות התקשורת, באילו אמצעי תקשורת יש להיעזר בכדי להשיג את המטרות שנקבעו וכדומה. גיבוש האסטרטגיה יוביל את העשייה התקשורתית לכיוון ברור ויסייע במימוש היעדים אותם שואפים להשיג באמצעות התקשורת.

גלילה לראש העמוד