אוף דה רקורד/ און דה רקורד

המושגים אוף דה רקורד ואון דה רקורד (מעוברתים כמובן) באים להבדיל בין דברים הנאמרים לייחוס ולציטוט לבין אלו אשר אין לעשות בהם שימוש עיתונאי. אוף דה רקורד ואון דה רקורד הינם חלק מהעגה התקשורתית הקיימת בין אנשי יחסי הציבור והגופים או אנשים אותם הם מייצגים, לבין העיתונאים. לעיתים מנצלים המרואיינים את מושג ה'אוף דה רקורד' להפצת גרסאות שקריות תחת מעטה הבטחת העיתונאי לשמור על חיסיונם. און דה רקורד- הכוונה היא שכל המידע נימסר כששני הצדדים מודעים לכך שהוא יתפרסם.

גלילה לראש העמוד